Menu

Projektbeskrivelse

Placering og design

Banen etableres hvor den nuværende grusbane er placeret. På dette område er der allerede en bundopbygning som der kan arbejdes videre med ligesom der er etableret strøm til nuværende lysmaster mv. Placeringen giver samtidig mulighed for at inddrage skrå-arelaet mod klubhus-banen som kan tænkes ind som et supplerende bevægelsesområde som kan skabe værdi og bruges som fx tribune. Placeringen bliver således central i forhold til øvrige anlæg og aktiviteter centreret omkring Næshøj Idrætsanlæg og Næshøjskolen. Grusbanens placering som forbindelsesled imellem skolestien og området ved multibanen bruges allerede i dag som sti og derfor tænkes dette også ind i projekt for at skabe liv i området og fastholde en sikker skolevej for de mange der allerede i dag cykler eller går den vej.

Projektbeskrivelse

Etablering af kunstgræsbanen med tilhørende udenoms faciliteter består af følgende:

 • Kunstgræsbane 105x68 meter. 3 meter bræmme bag mål og 2 meter på hver langside
 • Opstregning som angivet med 2 stk. 8 mandsbaner på tværs
 • Baneopbygning med bæredygtigt infill og uden gummigranulat
 • Nyt Lysanlæg som erstatter det eksist. – 6 master 18 m høje med A3 maxi projektør
 • Ny hovedtavle og stikledning for lysinstallation
 • Flisebræmme langs hele banen
 • Hegn i variende højde. Bag mål og mod Marken højde på 4 m mod tribuneafsnit 1 m
 • Dræning og rensning som tidligere beskrevet

Udenomsfacilitet/Tribuneafsnit og gang/cykelsti består af følgende 

 • Siddezone i beton indbygget i eksisterende skråning
 • Aktivitetszonen på skråning med faste lærings- og motorikinstallationer
 • Støttemur som afgræsning mod skrånende terræn
 • Gang, løbe og cykelsti (sikker skolevej) langs kunstgræsbanen i belægning, der også kan anvendes til opvarmning og træningspas

Luk