Menu

Budget

Det endelige og mere detaljerede budget er under færdiggørelse, men med et tilsagn på 3,5 mio. kr. fra Aarhus kan vi allerede nu fastslå, at vi skal egen-finansiere ca. 3,5 mio kr. Fra flere sider er der egenkapital som tænkes ind i projektet og pr. august 2023 er det forventningen, at vi skal rejse 2 mio kr. via fonde, donationer og bidrag fra private og erhverv for at kunne realisere projektet. Se mere om tilsagn og økonomi i denne artikel.

Der er etableret en gruppe med lokale kræfter som står i spidsen for indsamlingen til projektet. De har organiseret arbejdet omkring en række målgrupper og aktiviteter og vil nu sætte arbejdet i gang og løbende kommunikere derom. Det omfatter målrettede aktiviteter og muligheder for støtte fra private donationer og bidrag, pakker til erhvervsdrivende med tilhørende muligheder for eksponering og synlighed og endelig ligger også et stort arbejde og venter ift. fonde og puljer, der støtter sådanne projekter.

Budgettet for etablering af banen ses nedenfor ligesom finansieringsbudgettet også fremgår. Heraf fremgår det, at vi selv skal finansiere ca. halvdelen af den samlede pris på forventet 6,6 mio. kr. jf. nedenstående budget. 

 

Rammerne omkring projektet tillader, at donationer og bidrag må synliggøres i form af bandereklamer og synliggørelse af firmanavne, logoer mv. så der er gode muligheder for at skabe modydelser og langvarige samarbejder omkring kunstgræsbanen. Herudover planlægges også med forskellige modeller for synliggørelse af private donationer på selve anlægget. Endelig håber vi, at gode lokale kræfter kunne være interesseret i et samarbejde omkring projektet uden at det involverer økonomiske donationer, fx bidrag og hjælp til levering af materialer, rydning af området mv. Herudover har vi allerede gode lokale initiativer og traditioner som dedikerer deres overskud til projektet – det omfatter Det Østjyske Bakkeløb som gennem 12 år har været en fast tradition for cykelryttere i Østjylland og vores eget lokale Børnesponsor Cykelløb. 

Luk